Trend

Gyönyörű nők a történelemben, akiket négy fal közé zárt az élet

Már nem is emlékszem, milyen kacskaringós úton jutottunk el a szerkesztőségi megbeszélésen a beépített szépségtől Kőmíves Kelemennéig. Ha szó szerint beépített szépségekre nem is találtam példát, körbefalazott gyönyörű nőkre igen. Az ő szépségüket sokáig senki sem láthatta – olyan asszonyok voltak, akiket egy ideig rejtegettek a nagyvilág elől. Akik története más és más, de egyvalami mégis közös bennük: a sorsukat beárnyékolta a bezártság. 
vous - 2015.07.26.
Gyönyörű nők a történelemben, akiket négy fal közé zárt az élet

Szent Margit
 

Szülei, IV. Béla és Laszkarisz Mária a tatároktól elszenvedett vereség miatt annyira kétségbeesettek voltak, hogy újszülött lányukat 1242-ben felajánlották Magyarország megmentéséért. Ennek megfelelően a kis Margit már hároméves korában a veszprémi apácákhoz került, ahol gondos nevelésben részesült. Később a Nyulak szigetén lévő zárdába vitték át, melyet apja építtetett. Margitnak lett volna lehetősége, hogy visszautasítsa fogadalmát, és férjhez menjen, de nem akart. A keresztények az önfegyelem és a szeretet példaképének tekintik őt. Szívesen végezte el az alacsonyabb rendű munkákat, napjai imádkozással teltek, és gyakran korbácsolta is magát.

I. Erzsébet

1554-ben felkelés tört ki annak érdekében, hogy ne Mária (I. Erzsébet testvére), hanem Erzsébet kerüljön a trónra. A felkelést hamar leverték, Erzsébetet pedig elfogták, mert úgy sejtették, ő bujtogatta a felkelőket. A nőt a londoni Towerbe zárták. Megpróbálták rávenni, hogy vallja be „bűneit”, de sikertelenül próbálkoztak. Fogsága szerencsére hamarosan enyhült, már délelőtt és délután is sétálgathatott a palota belső kertjében. Sőt, mikor a Tower új parancsnokot kapott, elengedték, Woodstockba mehetett, ahol házi őrizetben tartották. Eközben Máriától a kemény fellépése miatt az emberek kezdtek elfordulni, inkább Erzsébetet támogatták. Mikor Woodstockba utazott, ajándékokkal és jókívánságokkal halmozták el. Erzsébetnek hosszas kérlelés és levelezés után végül sikerült elérnie, hogy elhagyhassa az udvart, élete újra olyanná válhatott, mint kislánykorában.

Teleki Blanka

A grófnő felrúgta a kor társadalmi szokásait, felvállalta a független nő szerepét. Lánynevelő intézetet nyitott, magyar szellemiségben tanított, forradalmi témájú könyveket és képeket terjesztett, valamint 1848-as politikusokat bújtatott. Végül 1851-ben ezért letartóztatták, és Kufstein várába, a legeslegszigorúbb toronyba zárták, ahol megalázó körülmények között tartották fogva. Helyzete akkor sem javult, mikor Laibachba szállították át, ahol a cellája hőmérséklete szinte sohasem haladta meg a tíz fokot. Hat év raboskodás után végül általános amnesztiával szabadult, de itt, Magyarországon nem maradhatott.

Mit gondoltok, melyik nő sorsa a legtragikusabb?

Fotó: Wikimedia Commons

Ajánlott cikkek